Teknologi

Tekniken bakom HIEMT består av en kraftig elektromagnet där spolen finns i ”handtaget” som appliceras på den muskelgrupp man vill stärka eller det område där man vill minska fettmängden.

Fluxing-maskinen

Inuti lådan dit handtagen är kopplade finns en kondensator och transformator.

När sedan HIEMT behandlingen startas hörs tydliga knäppande ljud. Dessa ”knäpp” är det direkta resultatet av de magnetiska pulser som genereras då dessa har frekvensen 1000Hz, vilket beror på de elektromekaniska kompenenterna som ingår i den så kallade RLC-krets (motstånd, spole och kondensator) som är grunden för HIEMT apparaten.

Handtagen genererar med andra ord mycket korta och kraftiga ljudsignaler, vilka dels hörs, men definitivt känns. Varje puls är cirka 0,3 millisekunder lång och upprepas med olika periodicitet och cykler beroende på vilken typ av behandlings om valts. Antingen 5, 50 eller 150 pulser per sekund, vanligen i cykler om 4-5 sekunder och perioder av samma puls och cykel som är ca 5 minuter.

Vill man räkna lite på vilken energi som frigörs och som sedan musklerna reagerar på så finns det formler för det. Energin som frigörs är framförallt beroende på magnetfältets styrka (som mäts i enheten Tesla) men också geometrin på den spole som används för behandlingen.

Fig 1. Visar hur man kan beräkna energiinnehållet i varje puls utifrån en uppskattning av spolens geometri, och därmed induktans.
Fig 2. Visar en förenklad bild av spännning och ström i Fluxing-maskinen, samt en uppskattning av vilka komponenter som ingår för att frekvensen skall var 1000 Hz.
Fig3. Visar de magnetiska pulserna under knappt 2/100 sekund, med den mest intensiva inställningen där du får 150 pulser per sekund. De tre ”spikarna” motsvarar de knäpp du hör från maskinen under behandlingen.

Vill man jämföra med något så motsvarar energin som frigörs under den 0,3 millisekunder långa urladdningen ungefär vad det innebär att lyfta 2 x 1,5 kg (en vikt per handtag) ca 1 meter från golvet. Tänk sedan att du gör detta 5, 50 eller 150 gånger per sekund och det ger en liten fingervisning om vilken typ av urladdning vi pratar om.

Sedan är det såklart så att kroppen inte reagerar på samma sätt när det gäller magnetfält som med trekiloshantlar. Skulle du tex fått en elstöt med motsvarande energiinnehåll på 0,3 sekunder så vore det minst sagt livsfarligt.

Tvärtom finns studier och forskning som visar att muskler både stärks och läks då de behandlas med magnetfält samtidigt som fettceller förstörs och efterhand (veckor till månader) transporteras bort. Här är till exempel en artikel där elektromagnetism används för rehabilitering av skadade muskler på möss. Med goda resultat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5130145/