Teknologi

Fluxing är en koppling till repetitiva rörelser, men också till fysiken och magnetismen. På engelska heter det magnetic flux, vilket är exakt vad det handlar om här. Denna behandlingsmetod går ut på att låta dina muskler ofrivilligt motverka de krafter som genereras av det elektromagnetiska flödet.

Sätter man sig in i fysiken inser man att det handlar om krafter som musklerna behöver reagera på oavsett om det är fysiska vikter i gymmet eller elektromagnetiska pulser i en fluxing-behandling. Skillnaden är framförallt att man med Fluxing kan belasta musklerna på ett avsevärt mer intensivt och fokuserat sätt. Att de elektromagnetiska pulserna inte bara stärker och läker skadade muskler, utan även bryter ner och därmed minskar antalet fettceller, är en lika väsentlig som betydelsefull extrabonus.

Tekniken bakom High-Intensity Electromagnetic Muscle Trainer – HIEMT – består av en kraftig elektromagnet där spolen finns i handtaget som placeras på den muskelgrupp man vill stärka eller det område där man vill minska fettmängden inom.

KUAI Fluxing

Handtagen är kopplade till en kondensator och en transformator.

När sedan HIEMT-behandlingen startas hörs tydliga, knäppande ljud. Dessa knäpp är det direkta resultatet av de magnetiska pulser som genereras då dessa har frekvensen 1000Hz, vilket beror på de elektromekaniska kompenenterna som ingår i den så kallade RLC-krets (motstånd, spole och kondensator) som är grunden för HIEMT-apparaten.

Handtagen genererar med andra ord mycket korta och kraftiga ljudsignaler, vilka dels hörs, men definitivt känns. Varje puls är cirka 0,3 millisekunder lång och upprepas med olika periodicitet och cykler beroende på vilken typ av behandling som valts: det är antingen 5, 50 eller 150 pulser per sekund, vanligen i cykler om 4-7 sekunder och perioder av samma pulsfrekvens och cykel som är ca 5 minuter. följt av 1 minut med lugnare frekvens.

Fig1: Variation av pulsfrekvens under en 30-minutersbehandling

Nedan syns en bild över de olika programmen som finns tillgängliga och hur de skiljer sig åt genom sin vågform. Generellt så är HIIT den mest intensiva behandlingen medan Shaping är de som har innebär flest (fast kortare) muskelkontraktioner. De övriga är huvudsakligen mindre intensiva varianter av HIIT.

Fig2: Pulsernas vågform, intensitet över tid

Vill man räkna lite på vilken energi som frigörs och som sedan musklerna reagerar på, så finns det formler för det. Energin som frigörs är framförallt beroende på magnetfältets styrka (som mäts i enheten Tesla) men också geometrin på den spole som används för behandlingen.

Fig 3. Visar hur man kan beräkna energiinnehållet i varje puls utifrån en uppskattning av spolens geometri, och därmed induktans.
Fig 4. Visar en förenklad bild av spännning och ström i Fluxing-maskinen, samt en uppskattning av vilka komponenter som ingår för att frekvensen ska vara 1000 Hz.
Fig5. Visar de magnetiska pulserna under knappt 2/100 sekund, med den mest intensiva inställningen där du får 150 pulser per sekund. De tre ”spikarna” motsvarar de knäpp du hör från maskinen under behandlingen.

Vill man jämföra med något, så motsvarar energin som frigörs under den 0,3 millisekunder långa urladdningen ungefär vad det innebär att lyfta 2 x 1,5 kg (en vikt per handtag) ca 1 meter från golvet.
Tänk sedan att du gör detta 5, 50 eller 150 gånger per sekund och det ger en liten fingervisning om vilken typ av urladdning vi pratar om.

Sedan är det naturligtvis så att kroppen inte reagerar på samma sätt när det gäller magnetfält som med trekilos-hantlar. Skulle du t ex få en elstöt med motsvarande energiinnehåll under 0,3 sekunder, så vore det minst sagt livsfarligt.

Tvärtom finns studier och forskning som visar att muskler både stärks och läks då de behandlas med magnetfält samtidigt som fettceller bryts ner och efterhand, från 2-3 veckor till 2 månader, transporteras bort. Läs följande artikel som beskriver en studie där elektromagnetism med mycket goda resultat, används för rehabilitering av skadade muskler på möss.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5130145/