Forskning

HIEMT är ingen viktminskningsbehandling. HIEMT fungerar bäst för dig som inte har allt för mycket överflödigt fett. Även om behandlingen minskar mängden kroppsfett betyder det inte att det leder till viktförändring / viktminskning; muskler väger mer än fett* och ökad muskelmassa är en av behandlingseffekterna.
* studie i Journal of Aesthetic & Reconstructive Surgery från 2019

Kliniska studier har visat att muskelmassan ökade med ca 16 % och att fettmängden minskade ca 19 % efter fyra behandlingar. Av de patienter som innan behandlingen inte var nöjda med skinkornas form, upplevde 85% att rumpan kändes lyft och fastare efter fyra HIEMT-behandlingar. Fyra HIEMT-behandlingar minskade patienternas midjestorlek med i genomsnitt 3,29 cm. Efter tre månader hade deras midjestorlek krympt ytterligare 1,8 cm mer vilket innebär en totalt genomsnittlig minskning på 4,37 cm. Studierna utfördes av bland andra Dr. Brian M. Kinney, plastikkirurg i Beverly Hills på uppdrag av EM-tillverkaren BTL.

Här följer några länkar till forskning och studier som ger stöd till HIEMT som behandlingsmetod.

https://aesthetic-reconstructive-surgery.imedpub.com/highintensity-focused-electromagnetic-hifem-field-therapy-used-for-non-invasive-buttock-augmentation-and-lifting-feasibility-study.php?aid=24350

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.12779

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6585690/

Analysis of the same MRI slices verified by tissue artefacts showed a statistically significant (all P < 0.0001) average 18.6% reduction of adipose tissue thickness, 15.4% increase in rectus abdominis muscle thickness, and 10.4% reduction in rectus abdominus separation (diastasis recti) as measured from the medial border of the muscle 2 months post‐treatment. More significant improvements were observed in patients with BMI 18.5–24.9 (classified as “normal”). MRI data from 6‐month follow‐up suggest the changes can be preserved in longer term. Tape measurements showed on average 3.8 cm subumbilical circumference reduction. The weight of the subjects did not change significantly (average −0.5 lb; P > 0.05). No adverse events were reported.

På HANDWIKI.ORG finns en sammanfattning över ett antal artiklar:

https://handwiki.org/wiki/Physics:High-Intensity_Focused_Electromagnetic_Field

Och en artikel som beskriver hur behandlingsmetoden fungerar

http://elementalesthetics.com/wp-content/uploads/Emsculpt-White-Paper-on-Muscle-Stimulation-35098.pdf

Samt en artikel kring rehabilitering av muskler på möss utsatta för trauma. Med mycket goda resultat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5130145/