Forskning

Enligt en studie i Journal of Aesthetic & Reconstructive Surgery (2019) är High-Intensity Electromagnetic Muscle Trainer, förkortat HIEMT, ingen viktminskningsmetod. HIEMT ökar muskelmassan och reducerar antalet fettceller. Behandlingsmetoden fungerar bäst för dig som inte har allt för mycket överflödigt fett.
Även om behandlingen minskar mängden kroppsfett, betyder det inte att den leder till viktminskning. Anledningen är att muskler väger mer än fett och ökad muskelmassa är en av behandlingens främsta effekter. Måttbandet fram alltså! 😉

👀HIEMT ökar muskelmassan och reducerar antalet fettceller.👀

Kliniska studier har visat att muskelmassan ökade med ca 16 % och att fettmängden minskade ca 19 % efter fyra behandlingar. 
– Av de patienter som innan behandlingen inte var nöjda med skinkornas form, upplevde 85% att rumpan kändes lyft och mer fast efter fyra HIEMT-behandlingar.
– Fyra HIEMT-behandlingar minskade patienternas midjestorlek med i genomsnitt 3,29 cm. Efter tre månader hade deras midjestorlek krympt ytterligare 1,8 cm mer vilket innebär en totalt genomsnittlig minskning på 4,37 cm.
Studierna utfördes av bland andra Dr. Brian M. Kinney, plastikkirurg i Beverly Hills, på uppdrag av EM-tillverkaren BTL.

Här följer några länkar till forskning och studier som ger stöd till HIEMT som behandlingsmetod:
https://aesthetic-reconstructive-surgery.imedpub.com/highintensity-focused-electromagnetic-hifem-field-therapy-used-for-non-invasive-buttock-augmentation-and-lifting-feasibility-study.php?aid=24350

https://www.researchgate.net/publication/328194519_High_intensity_focused_electromagnetic_therapy_evaluated_by_magnetic_resonance_imaging_Safety_and_efficacy_study_of_a_dual_tissue_effect_based_non-invasive_abdominal_body_shaping

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.12779

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6585690/

https://cdn.ymaws.com/www.aocd.org/resource/resmgr/meeting_resources/2019fall/syllabus/Fichtel.pdf(sida 62-77)

Analysis of the same MRI slices verified by tissue artefacts showed a statistically significant (all P < 0.0001) average 18.6% reduction of adipose tissue thickness, 15.4% increase in rectus abdominis muscle thickness, and 10.4% reduction in rectus abdominus separation (diastasis recti) as measured from the medial border of the muscle 2 months post‐treatment. More significant improvements were observed in patients with BMI 18.5–24.9 (classified as “normal”). MRI data from 6‐month follow‐up suggest the changes can be preserved in longer term. Tape measurements showed on average 3.8 cm subumbilical circumference reduction. The weight of the subjects did not change significantly (average −0.5 lb; P > 0.05). No adverse events were reported.

På HANDWIKI.ORG finns en sammanfattning över ett antal artiklar:
https://handwiki.org/wiki/Physics:High-Intensity_Focused_Electromagnetic_Field

Följande artikel beskriver hur behandlingsmetoden fungerar:
http://elementalesthetics.com/wp-content/uploads/Emsculpt-White-Paper-on-Muscle-Stimulation-35098.pdf

En undersökning av muskelförändring hos grisar visar motsvarande positiva resultat efter behandling:https://academic.oup.com/asj/article/40/5/568/5607540

Conclusions
Histopathologic quantification showed significant structural muscle changes through a combination of fiber hypertrophy and hyperplasia. Control biopsies showed a lack of similar changes. The data correlate with findings of other HIFEM research and suggest that HIFEM could be used for noninvasive induction of muscle growth.

Läs även om hur musklerna på möss som varit utsatta för trauma, med mycket goda resultat kunde rehabiliteras: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5130145/